Ove Varik        
HISTORY WOODWORKING INVENTIONS CLIENTS VABAEESTLASED
   

 

 
VABAEESTLASED

VABAEESTLASED
vabaühing

# Vabaeestlased EI VÕITLE ühegi poliitilise grupeeringuga - neid lihtsalt pole meie jaoks olemas.

# Vabaeestlased elavad rahva tahte alusel ja vaba eesti riigi nimel.

# Vabaeestlastel pole valitsust, vaid rahva esindajate/vanemate kogu.

# Eesti on vaba riik.

# Raha on arveldusühik, aga mitte võimu sümbol.

# Vabaühing on loodud eestimaal elavate eestlaste kaitseks, kes ei ole nõus ebaseadusliku valitsuse finants - ja poliitilise terroriga.

 

# Me Ignoreerime:

1. EL sõltuvust

2. migrantide sundasustamist

3. GMO

4. kõike, mis ei ole seotud rahvusliku kultuuri ja traditsioonidega

5. korruptiivset valitsust

 

# Liikmed Peavad:

1. tunnustama võrdsetel alustel kõiki vabaühingu liikmeid

2. olema valmis oma raha tagasitulekuks

3. kaitsma oma perekondi

4. elama ja töötama nii, et sellest oleks hea meel ka naabritel

5. elama teadmisega, et eesti maa, vesi, ja õhk on rahva ühisvara ja selle eest hea seisma.

 

NB! Island oli esimene riik, kes õnnitles Eestit iseseisvumise puhul. Meil on nüüd võimalus toetada neid, hakates elama nagu nemad!

 

######################################################

 

VABAEESTLASTE PÕHIKIRJA MUSTAND.

KÕIKUMATUS USUS JA VANKUMATUS TAHTES KINDLUSTADA JA ARENDADA OMA KODUMAAD,

MIS ON LOODUD EESTI RAHVA ENESEMÄÄRAMISE KUSTUMATUL ÕIGUSEL,

MIS ON RAJATUD VABADUSELE, ÕIGLUSELE JA ÕIGUSELE,

MIS ON KAITSEKS SISEMISELE JA VÄLISELE RAHULE NING PANDIKS PRAEGUSTELE JA TULEVASTELE PÕLVEDELE NENDE EDUS JA ÜLDISES KASUS,

MIS PEAB TAGAMA EESTI RAHVUSE, KEELE JA TRADITSIOONIDE SÄILITAMISE LÄBI AEGADE.

 

# Eesti on iseseisev ja sõltumatu maa, kus kõrgeima võimu aluseks on eesti rahva tahe. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.

# Eesti maismaa, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik.

# Eesti loodusvarad on rahvuslik rikkus, mida peab kasutama vaid vajadusepõhiselt. Loodusvarade toorainena eksport on keelatud.

# Eesti kodukeel on eesti keel ja ainult.

# Eestlase õiguseid ja vabadusi piirata ei tohi.

# Kõik eestlased on võrdsed.

# Eestlane on kaitstud korruptiivse omavoli eest.

# Igal eestlasel on õigus enesekaitsele.

# Kellegi head nime ja au ei tohi teotada.

# Kedagi ei tohi allutada ei meditsiini ega teaduskatsetele.

# Igaühel on õigus vabale eneseteostusele.

# Igaühel on õigus talle ükskõik, kelle poolt õigusevastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.

# Igaühel on õigus tervise kaitsele tema enda poolt valitud meetodit kasutades.

# Igaüks valib ise endale tema tegevusala, elukutse ja töökoha.

# Igaühel on õigus enda omandit kasutada ja käsutada enda poolt parimal viisil.

# Kodu on puutumatu.

# Igaühel on õigus tema poolt valitud haridusele.

# Igaühel on võõrandamatu õigus oma loomingule.

# Teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad.

# Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamusele ja veendumustele.

# Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud teavet sõnas, pildis või muul viisil.

# Tsensuuri ei ole.

# Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada.

# Keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Vaba Eesti rahva tahte vastu.

# Igaüks on kohustatud säästma elu ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on tekitanud.

# Igaühel on kohustus olla ustav oma kodumaale ja kaitsta oma kodumaad kõikide võimaluste ja vahenditega.

# Kõrgeim võim on Rahva Otsusel.

# Rahvakogu valitakse ainult rahvahääletuse põhjal ja ainult paberil. E lahendused on keelatud.

# Eestil ei ole presidenti, vaid on rahva poolt valitud vanem, kes on Eesti eestlane ja kes on andnud järgmise ametivande:

"Astudes Eestimaa Vanema ametisse, annan mina _________ pühaliku tõotuse kaitsta Eestimaad, Eesti tavasid ja traditsioone õiglaselt ja erapooletult ja ainult Eesti Rahva Tahte nimel, kuni eesti rahvas mind toetab."

# Eesti Rahva Põhikiri on püha.

# Eesti raha on eesti raha ja peab teenima Eesti rahvast.

# Sõja korral võitlevad kõik! Ja võitlevad OMA püha maa eest!

JA NII ONGI.

WATCH OVE'S INTERVIEWS
ON TALLINNA TV SHOW

 

Mõtleme taas 2016.03.29
  Mõtleme taas 2016.06.07
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         
© OVE VARIK